ClickCease

Korisni saveti za korišćenje klime

Korisni saveti za korišćenje klime
Nov 7, 2019
Korisni saveti za korišćenje klime
 • Montažu, premeštanje, održavanje ili servis klima uređaja bi uvek trebali da prepustite stručnom licu sa iskustvom.
 • Uvek se pobrinite da se montaža izvrši pravilno, jer u nastanku kvara usled pogrešno montiranog uređaja gubite pravo na garanciju.
 • Mesto na kome je uređaj instaliran mora biti pristupačno, jer se usled otežanog pristupa pri montaži ili servisiranju potenijalno mora upotrebiti specijalan alat za čiju primenu trošak snosi klijent.
 • Pri instalaciji klima uređaja, oni moraju obavezno biti uzemljeni, a u slučaju grmljavine obavezno ih isključiti iz električne mreže.
 • Nikada nemojte postavljati predmete koji se mogu oštetiti curenjem vode ispod klima uređaja, bila to umetnička slika ili neki električni uređaj. Takođe, nemojte dodirivati aparat vlažnim rukama dok je uključen u električnu mrežu.
 • Kada su spoljne temperature ispod 0°C, može se dogoditi da se prilikom upotrebe spoljna jedinica ošteti usled stvaranja leda na mehaničkim delovima. Ukoliko uređaj poseduje sistem za automatsko otapanje onda možete koristiti uređaj i pri niskim temperaturama bez bojazni od oštećenja. Određeni modeli klima uređaja mogu da greju i na -15°C, dok je najkritičnija temperatura ona od +4°C do -2°C usled povećane vlažnosti vazduha. U slučaju povećane relativne vlažnosti vazduha, a kada koristite klima uređaj u režimu hlađenja, česta je pojava kapljanja iz unutrašnje jedinice. U tom slučaju pokrenite mod za uklanjanje vlage ili jednostavno smanjite broj obrtaja ventilatora.
 • Uređaj nikako nemojte prskati sredstvima za osvežavanje prostora, izbegavajte upotrebu grejnih tela u blizini jedinice i nipošto nemojte stavljati predmete na bilo koju od jedinica, bilo spoljnu ili unutrašnju.
 • Budite umereni pri podešavanju temperature koji želite u vašem prostoru, jer je maksimalna preporučena temperaturna razlika između unutrašnje i spoljne 10°C. Ne zaboravite da vrata i prozore držite zatvorene kada je klima uređaj u upotrebi. Time ne samo da potpomažete efikasnom hlađenju, već i vršite uštedu električne energije. Takođe, nemojte se izlagati direktno struji hladnog vazduha koji dopire iz uređaja, u suprotnom možete narušiti svoje zdravlje.
 • Preporučuje se redovna kontrola čistoće filtera i čišćenje istih po potrebi. Filtere potapajte u mlaku vodu temperature do 30°C, uz dodatak malo deterdženta za pranje sudova i tako potopljene ih ostavite oko pola sata. Nakon ovoga ih isperite mlazom vode, ostavite ih da se osuše i zatim vratite na mesto. U slučaju da primetite da je saće prljavo, pozovite majstora kako bi se uređaj servisirao. Postupite ovako i osigurajte siguran i dugotrajan rad vašeg klima uređaja.
 • Dok je spoljašnja jedinica uređaja zaštićena od uticaja vlage, unutrašnja najverovatnije nije, stoga brisanje vršite isključivo suvom ili dobro isceđenom krpom dok je uređaj isključen iz električne mreže. Kada isključujete klima uređaj prvo to učinite putem daljinskog upravljača, pa zatim čupanjem iz utičnice.
 • Ne dozvolite deci igru sa daljinskim upravljačem ili samim uređajem, kako bi izbegli nastanak kvara. Takođe, uređaj nemojte koristiti u svrhe van okvira one za koju je primarno namenjen, tj. za hlađenje stambenog prostora.
 • Nikada nemojte direktno da vršite promenu hlađenja u grejanje i obrnuto, već uvek napravite pauzu u radu od par do pet minuta. Kada znate da uređaj nećete koristiti duži vremenski period, iščupajte ga iz utičnice i baterije izvadite iz daljinskog upravljača.

Proizvođači sa kojima sarađujemo

divider icon
Galanz
LG
Venting
Volt
Vox
Beko
Samsung
Midea
Tesla
Gorenje
Maxon
Mitsubishi
Hisense
Gree